Aktivnosti

Rješenje

Fondacija za održivi razvoj "Rijeka dobrote"

09.05.2021 11:37
Slika
 
Dana 09.05.2021 dobili smo Rješenje od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i resornog ministra kao zvanični dopis o upisu Fondacije u Registar fondacija MPBiH pod brojem RF195 sa danom 19.04.2021. BR..UP09-07-3-1901/20
Skraćeni naziv je Fondacija Rijeka dobrote sa sjedištem u Sarajevu.
Područja djelovanja Fondacije su:
GRAĐANSKE INICIJATIVE
PRIVREDA
KULTURA I UMJETNOST
SARADNJA
OBRAZOVANJE NAUKA I ISTRAŽIVANJE
ODRŽIVI RAZVOJ
SOCIJALNA DJELATNOST
ZAŠTITA OKOLINE I PRIRODE
OSTALO
0 0