Slika
Jasmin E. Medić - Predsjednik Upravnog odbora Fondacije. Rođen 1986 u Kozarcu, školovan u Njemačkoj i Sarajevu. Radi na Institutu historije Univerziteta u Sarajevu. Doktorant je na Institutu iz oblasti historijskih dešavanja protekle agresije na Bosni i Hercegovinu. Autor je mnogih naučnih djela i knjiga sa posebnim osvrtom na zločine počinjenje u Prijedoru, Kozarcu i drugim gradovima doline rijeke Sane. Redovan je predavač na naučnim konferencijama i historičar kojeg novinari vole. Posebno iskustvo posjeduje iz oblasti nevladinog sektora. Oženjen je i živi u Sarajevu.
Slika
Haris H. Hojkurić - Član Upravnog odbora Fondacije. Rođen je 1969. i živio je u Banja Luci do početka proteklog rata. Školovao se u Americi na Univerzitetu u Čikagu i Sarajevu. Doktor ekonomije, radi kao vanredni profesor na Ekonomskom Fakulttetu Univerziteta u Travniku i kao šef računovodstve službe kompanije u Sarajevu. Filantrop, humanista, autor, lider, metodista, organizator, inicijator mnogih društvenih dešavanja, promjena i korisnih projekata. Posjeduje riznicu posebnog iskustva iz javnih finansija. Oženjen i roditelj, živi u Sarajevu.
Slika
Mesud A. Ramić - Član Upravnog odbora i Direktor Fondacije. Rođen 1978. godine u Prijedoru. Školovan u Njemačkoj i Sarajevu. Radi kao konsultant i povremeni profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Doktorant je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Završio je Adižesov Leadership program sa ovladanom metodologijom iz Change Managementa. Stručnjak za Project Management uz izuzetno međunarodno iskustvo radeći za najveću i najbrže rastuću kompaniju u Bosni i Hercegovini. Oženjen i roditelj živi u Sarajevu.
0 0