Plemenita porodica Ibrahima h. Ramić i prijatelji su Osnivači Fondacije Rijeka dobrote da 

podržava dobrotvorne akcije te čuva pamćenja na zavičaj i porodicu. 

Prilikom osnivanja Fondacije zabilježena je iskrena moralna podrška od mnogobrojnih članova.

Ističemo posebnu finansijsku podršku osnivanju Fondacije članova koji su okupljeni

u savjetodavnoj Skupštini.

Osnivači su Fondaciju Rijeka dobrote posvetili činjenju dobrih dijela i sjećanju na porodicu i dobre ljude.

Želimo da oni budu izvor dobrote, a ovo njihovo djelo rijeka dobrote.

Njima i svima koji podrže rad ove Fondacije neka se višestruko uzvrati kroz zdravlje,

sreću, ugled, uspjeh i blagostanje.
0 0