Slika

Kada donirate Fondaciji Rijeka dobrote, vi ne samo da podržavate humane aktivnosti i dobročinstvo, već ujedno pomažete u borbi da se dobrota i dobročinstvo nanovo prepozna kao univerzalna vrijednost čovječanstva.

Fondacija Rijeka dobrote, odlučna je u širenju humanizma i dobročinstva kroz porodičnu fondaciju, osnivačkim kapitalom i sakupljanjem dobrovoljnih priloga. No, sa vama svakako možemo postići više i šire. Fondacija Rijeka dobrote, će oslanjajući se i na vašu podršku i donacije omogućiti dostizanje misije humanosti na svakom definisanom polju djelovanja i svim ciljanim grupama ponuditi podršku i pomoć. 

Molimo vas da nam pomognete i donirate velikodušno već od danas. Donirajte putem uobičajenih puteva koja ćemo svakako prilagoditi svim potrebama. 

!!! Fondacija je u procesu registracije i sve informacije i instrukcije o uplatama će biti blagovremeno podijeljene !!!

0 0