Slika 60
Fondacija za održivi razvoj "Rijeka dobrote" , baštini i njeguje sjećanja te nastavlja humana djela

darivanja, podrške i dobrote, inspirisana likom i djelom dobrog čovjeka.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pomagati i udjeljivati je siguran recept da budeš snažan

 „Radinost i dobročinstvo ne poznaju nikakva ograničenja“

„Biti nepristrasan ali ipak biti prepoznatljiv i svoj“

Samouk ili odškolovan, znanje i vještine se uvijek unaprijeđuju


Misija Fondacije

Imati misiju znači željeti

Pružanje humanitarne podrške, pomoći, darivanje, činjenje dobrih dijela ugroženim kategorijama stanovništva 

Podrška pri stipendiranju i finansiranju studenata, učenika, nezaposlenih

Pružanje podrške pri razvoju i usavršavanju radnih vještina pojedinaca bez obzira na njihov stepen obrazovanja

Saradnja sa organizacijama i drugim grupama slične misije na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ciljevi Fondacije

Djelatnosti i ciljevi su slijedeći

Humanizam raznih oblika kroz podršku:

Ugroženim pojedincima, porodicama i stanovništvu bez obzira na kategoriju i uzrok nastanka ugroženosti, bez obzira na starost, etnicitet, pol i geografski položaj,

Različitim humanitarnim manifestacijama iz opsega rada Fondacije

Organiziranju i razvoju udruženja značajnih za ostvarivanje ciljeva Fondacije,

Ekonomskim projekatima koji su sukladni ciljevima Fondacije

Ostvarivanju kontakata s odgovarajućim institucijama i udrugama u BiH i svijetu.

Podrška različitih oblika:

Učenicima, studenatima u Bosni i Hercegovini i svijetu bez obzira na kojim školama, univerzitetima,
akademijama i institucijama uče i studiraju

Zaposlenim i nezaposlenim slabijeg imovinskog stanja kroz edukacije i programe razvoja kompetencija u BiH i inostranstvu

Pri usavršavanju radnih vještina pojedinaca bez obzira na stepen i stručnost obrazovanja, radni oblik, materijalno stanje, pol i etnicitet,

Pri prekvalifikaciji i pronalasku odgovarajućeg i održivog zaposlenja i prihodovanja, uvođenje u radne odnose i privređivanje, razvoj i praćenje napretka,

Pri objavljivanju stručnih radova i obavljanju radne specijalizacije, publikacija knjiga, pomoć pri izboru institucije, organiziranje donatorskih i stručnih konferencija, izložbi, prezentacija, istraživačkih kolonija, simpozija, kongresa i okruglih stolova,

Organiziranje i podupiranje znanstveno-istraživačkog i stručnog rada na teme značajne za ciljeve Fondacije.

 

 

Podrži Fondaciju

Podrška ciljevima i projektima

Finansiranje Fondacije:

Iz vlastitih izvora, kroz finansijsku podršku osnivača Fondacije kao fizičkih lica,

Iz finansijskih izvora članova uže i šire porodice,

Putem donacija pravnih lica, vladinih i nevladinih organizacija

Putem novčanih doprinosa drugih simpatizera, članova i prijatelja

Donacijama pravnih i fizičkih lica simpatizera Fondacije i njenih programsikih ciljeva.

Korisnici Fondacije:

Građani, pojedinci, porodice i skupine shodno programu i ciljevima Fondacije

Pripadnici svih etničkih, vjerskih, nacionalnih i kulturoloških grupa u Bosni i Hercegovini i svijetu

Potrebni bez ograničenja na njihovu spol, starost i geografski položaj.

Želiš donirati!?

 

Slika

Struktura Fondacije

Slika

Aktiv Fondacije

Slika

Kontakt Fondacije

Osnivanje i registracija: Fondacija za održivi razvoj "Rijeka dobrote"  je započela sa inicijativom u augustu 2020. godine, a zahtjev za registraciju Fondacije je predat kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u septembru 2020. Upis u zvanični državni Registar fondacija je izvršen 04.2021. Konačna registracija i otvaranje računa uslijedili su u toku 06.2021. Glavno sjedište Fondacije je u Sarajevu, uz jednu programsku kancelariju u Prijedoru. Obzirom na veličinu i internacionalnu mrežu Osnivača, postoji mogućnost otvaranja kancelarija i u inozemstvu. Impressum: DOBRINJA.BA™ FONDACIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ "RIJEKA DOBROTE" SARAJEVO - BOSNA I HERCEGOVINA; e-mail: fondacija@dobrinja.ba RJ. BR. UP09-07-3-1901/20; ID 4202890070007; Računi Fondacije kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo; Transakcijski KM - 1413115320020494; Devizni za uplate iz inostranstva - 1413115310004953;
UPRAVNI ODBOR: Dr Jasmin MEDIĆ; Dr Haris HOJKURIĆ; Dr Mesud RAMIĆ; Telefon: +387(0)62346625.

0 0